Kuhusu Sehemu

Ili kuleta ufanisi katika utekelezaji wa maono, malengo na majukumu mengine ya kanisa kama yalivyoainishwa, TAG itagawanywa kijiografia katika Sehemu.