Miaka kumi na tatu ya Moto wa uamsho tunamtaka Bwana na nguvu zake


Kuhusu Bezaleli


Angalia, nimemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda; nami nimemjaza Roho ya Mungu, katika hekima, na maarifa, na ujuzi, na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu, na wa fedha, na wa shaba, na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchora miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Kutoka 31:2-5 (SUV).

bezalelilogo

HUDUMA ZA BEZALELI

USAJILI WA VIONGOZI

Sajili kamati za majimbo, sehemu pamoja na kamati za idara ngazi zote

TAARIFA ZA MPANGO MKAKATI

Fahamu mwenendo wa utekelezaji wa mpango mkakati katika kila ngazi.

TAARIFA ZA FEDHA

Pata takwimu za moja kwa moja za fedha katika ngazi zote.

VITAMBULISHO

Pakia picha na sahihi kupata kitambulisho cha uchungaji na uongozi.

USAJILI WA WACHUNGAJI NA MAKANISA

Sajili taarifa za makanisa, sehemu, majimbo na wachungaji.

MALIPO YA KIMTANDAO

Fanya malipo yote ya kanisa kwa njia ya control numbers.

Nawezaje kutumia Mfumo?, ili kujua namna ya kutumia Mfumo.

SASA BEZALELI INAPATIKANA KATIKA

0
0
0
0